Göran Dalgrens konst och hemsida

Akvareller

Ljus kust

Stiltje

Svart skuta

Ankrad 1

Vinter

Kustljus

Kväll i landskapet

Blå rand

Mörk dag

Regndag 40*30

Berghäll

Kustljus 2

Kustljus 1

Mot vinternatt